„Naše poslovanje je zasnovano na dugogodišnjem iskustvu na različitim projektima, koje smo, zajedničkim snagama, do sada uspešno realizovali.“
Menadžment Konstruktela

Mirko Šteković
Mirko ŠtekovićDirektor / Director
Danice Kojić 25
Ledine 11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 3470 354
Saša Matić
Saša MatićDirektor Sektora za finansije
Danice Kojić 25
Ledine 11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 3470 354
Zoran Tošović
Zoran TošovićŠef logistike i nabavke / Head of Logistics and Procurement
Danice Kojić 25
Ledine 11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 3470 354
Mladen Milićević
Mladen MilićevićRukovodilac projekta / Project Manager
Danice Kojić 25
Ledine 11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 3470 354